Prezident Ukrajiny

OFICIÁLNÍ INTERNETOVÉ ZASTOUPENÍ PREZIDENTA UKRAJINY

Nejvyšší Rada Ukrajiny

STRÁNKY PARLAMENTU UKRAJINY

Orgány soudní moci

NEJVYŠŠÍ SOUD UKRAJINY

SOUDY OBECNÉ JURISDIKCE

Kabinet ministrů Ukrajiny

VLÁDNÍ PORTÁL – JEDINÝ WEB-ZDROJ ORGÁNŮ VÝKONNÉ MOCI UKRAJINY

Ministerstvo

MINISTERSTVO AGRÁRNÍ POLITIKY UKRAJINY

MINISTERSTVO VNITRA UKRAJINY

MINISTERSTVO EKOLOGIE A PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ UKRAJINY

МІНІСТЕРСТВОЕКОНОМІЧНОГО ROZVOJE A OBCHODU UKRAJINY

MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ UKRAJINY

STÁTNÍ SLUŽBY UKRAJINY PRO NOUZOVÉ SITUACE

MINISTERSTVO KULTURY A UMĚNÍ UKRAJINY

MINISTERSTVO OBRANY UKRAJINY

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ A VĚDY UKRAJINY

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ UKRAJINY

МІНІСТЕРСТВОЕНЕРГЕТИКИ A UHELNÉHO PRŮMYSLU UKRAJINY

MINISTERSTVO SOCIÁLNÍ POLITIKY UKRAJINYMINISTERSTVO INFRASTRUKTURY UKRAJINY

MINISTERSTVO FINANCÍ UKRAJINY

Centrální orgány výkonné moci se zvláštním statusem

ANTIMONOPOLNÍ VÝBOR UKRAJINY

STÁTNÍ FISKÁLNÍ SLUŽBY UKRAJINY

STÁTNÍ РЕГУЛЯТОРНАЯ SLUŽBANÁRODNÍ KOMISE, KTERÝ VYKONÁVÁ STÁTNÍ REGULACI V OBLASTECH ENERGETIKY A VEŘEJNÝCH SLUŽEB

NÁRODNÍ KOMISE PRO CENNÉ PAPÍRY A AKCIOVÝ TRH NA UKRAJINĚ

FOND STÁTNÍHO MAJETKU UKRAJINY

BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBA UKRAJINY

NÁRODNÍ AGENTURA UKRAJINY O STÁTNÍ SLUŽBĚ

Rada národní bezpečnosti a obrany Ukrajiny

Webové stránky Rady národní bezpečnosti a obrany Ukrajiny

Další centrální orgány a instituce

NEJVYŠŠÍ RADA SPRAVEDLNOSTI UKRAJINY
OFICIÁLNÍ POSEL UKRAJINY

ODDĚLENÍ STI MIA

ДЕРАЖВНА РЕЄСТАРЦІЙНА SLUŽBA UKRAJINY

STÁTNÍ ÚŘAD DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ UKRAJINY

VEŘEJNÁ SLUŽBA ZVLÁŠTNÍ PŘÍLEŽITOSTI A OCHRANU INFORMACÍ O UKRAJINĚ

ДЕРАЖВНЕ AGENTURA VODNÍCH ZDROJŮ UKRAJINY

NÁRODNÍ BANKA UKRAJINY

NÁRODNÍHO DEPOZITÁŘE UKRAJINY

NÁRODNÍ INSTITUT STRATEGICKÝCH STUDIÍ

NÁRODNÍ OLYMPIJSKÝ VÝBOR UKRAJINY

SČÍTATKOMORA

UKRAJINSKÁ STÁTNÍ CENTRUM RÁDIOVÝCH FREKVENCÍ

UKRAJINSKÁ ÚSTŘEDNÍ VOLEBNÍ КОМІСІЯЕНТРАЛЬНА VOLEBNÍ KOMISE

Translated by Yandex.Translate and Global Translator