Державні програми підтримки аграріїв на 2018 рік

 • Розвиток тваринництва
 • Розвиток фермерського і кооперативного руху
 • Підтримка садівництва
 • Підтримка виробництва української сільськогосподарської техніки

Постанова КМУ № 107 від 7 лютого 2018 року Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва. Загальна сума (4 млрд. грн)

І. Компенсація відсотків надається суб’єктам господарювання, які залучили в національній валюті у банках короткострокові кредити для покриття виробничих витрат та середньострокові і довгострокові кредити для покриття витрат капітального (інвестиційного) характеру, пов’язаних із провадженням діяльності у галузях: вівчарство, козівництво, бджільництво, звірівництво, кролівництво, шовківництво та аквакультура.

Суб’єкт господарювання подає банку, з яким укладено кредитний договір:

 •  заявку
 • копії документів про оплату товарів, робіт, послуг для підтвердження використання кредитних коштів на цілі, визначені в абзаці першому цього пункту;
 • витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб —підприємців та громадських формувань;
 • довідку про відсутність заборгованості з податків і зборів, контроль за справлянням яких покладено на  органи доходів і зборів,
 • згоду щодо надання Мінагрополітики інформації про нього, яка становить банківську таємницю або містить персональні дані, за формою, визначеною банком.

Подаються оригінали та належним чином завірені копії документів.


Постанова КМУ № 107 від 7 лютого 2018 року Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва

  ІІ. Компенсація вартості об’єктів, профінансованих за рахунок банківських кредитів, надається суб’єктам господарювання, які залучили у банках кредити строком  до п’яти років, обсягом до 500 млн. гривень на один об’єкт у національній валюті для здійснення будівництва та/або реконструкції тваринницьких ферм та комплексів для утримання великої рогатої худоби, свиней, птиці (в тому числі водоплавної та індиків), доїльних залів, підприємств з переробки сільськогосподарської продукції (молока, м’яса, побічних продуктів тваринного походження, що належать до II категорії)

Суб’єкти господарювання подають до банку, з яким укладено кредитний договір:

 • заявку;
 • документи, що підтверджують використання кредитних коштів на цілі, визначені в абзаці першому цього пункту, відповідно до умов кредитного договору;
 • витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань;
 • довідку, чинну на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з податків і зборів, контроль за справлянням яких покладено на органи доходів і зборів, — у паперовому вигляді або сформовану в електронному вигляді в електронному кабінеті платника податків на офіційному веб-сайті ДФС;
 • згоду щодо надання Мінагрополітики інформації про нього, яка становить банківську таємницю або містить персональні дані, за формою, визначеною банком.

Подаються оригінали та належним чином завірені копії документів.


Постанова КМУ № 107 від 7 лютого 2018 року Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва

  ІІІ. Дотація за утримання корів надається на безповоротній основі двічі на рік суб’єктам господарювання, які є  юридичними особами, за кожну наявну станом на 1 січня та на 1 липня поточного року ідентифіковану та зареєстровану в установленому порядку корову в розмірі 750 гривень за одну голову.

суб’єкти господарювання, які є юридичними особами, подають до 1 квітня (станом на 1 січня) та до 1 жовтня (станом на 1 липня)  до Мінагрополітики такі документи:

 • заявку (в електронному та паперовому вигляді);
 • довідку про відкриття поточного рахунка, видану банком;
 • копію звіту про стан тваринництва (форма 24-сг) станом на 1 січня поточного року, засвідчену органом державної статистики;
 • довідку, чинну на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з податків і зборів, контроль за справлянням яких покладено на  органи доходів і зборів

Постанова КМУ № 107 від 7 лютого 2018 року Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва

 1. Дотація за молодняк надається на безповоротній основі фізичним особам за утримання ідентифікованого та зареєстрованого в установленому порядку молодняка великої рогатої худоби до тринадцятимісячного віку, який народився у господарствах фізичних осіб у поточному році.

  Дотація за молодняк надається за кожні чотири місяці його утримання наростаючим підсумком з  урахуванням віку молодняка у розмірі:

за період утримання молодняка віком від 1 до 5 місяців – 300 гривень за голову;

за період утримання молодняка віком від 5 до 9 місяців – 700 гривень за голову;

за період утримання молодняка віком від 9 до 13 місяців – 1 500 гривень за голову.

Загальний обсяг дотації за молодняк не може перевищувати – 2 500 гривень із розрахунку на одну голову молодняка.

протягом бюджетного року до 1 травня, до 1 вересня і до 1 грудня поточного року

фізичні особи подають за місцезнаходженням господарства до відповідної сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаної територіальної громади  копії таких документів:

 • паспортів великої рогатої худоби, у разі утримання 10 і більше голів молодняка — витяг з Єдиного державного реєстру тварин;
 • паспорта громадянина України;
 • довідки або договору про відкриття рахунка в банку;
 • документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органу доходів і зборів і мають відмітку в паспорті).

Постанова КМУ № 107 від 7 лютого 2018 року Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва

 1. V. Часткове відшкодування вартості племінних тварин, сперми та ембріонів здійснюється на безповоротній основі суб’єктам господарювання, які є юридичними особами, за закуплені ними племінні (генетичні) ресурси у період з 1 жовтня попереднього року до 30 вересня поточного року у розмірі до 50 відсотків вартості (без податку на додану вартість), але не більш як:

за закуплені в Україні племінні телиці, нетелі, корови молочного, молочно-м’ясного і м’ясного напряму продуктивності вітчизняного походження з племінних заводів та племінних репродукторів або за ввезені у режимі імпорту — 24 000 гривень за одну голову;

за закуплені в Україні племінні свинки та кнурці з племінних заводів та племінних репродукторів або ввезені у режимі імпорту — 5 000 гривень за одну голову;

за закуплені в Україні племінні вівцематки, барани, ярки з племінних заводів та племінних репродукторів або за ввезені в режимі імпорту — 4 000 гривень за одну голову;

за закуплену в Україні ідентифіковану сперму бугаїв вітчизняного походження або за ввезену в режимі імпорту, за умови внесення плідників до Каталогу бугаїв молочних, молочно-м’ясних порід/ Каталогу бугаїв м’ясних порід і типів з визначеною племінною цінністю — 100 гривень за одну дозу у розрахунку не більше трьох доз на одну голову власного маточного поголів’я;

за ембріони великої рогатої худоби — 500 гривень за одну штуку.

суб’єкти господарювання, які є  юридичними особами, подають протягом року до 5 листопада поточного року комісії Мінагрополітики:

заявку (в електронному та паперовому вигляді);

довідку, чинну на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з податків і зборів, контроль за справлянням яких покладено на  органи доходів і зборів,;

довідку про відкриття поточного рахунка, видану банком;

 копії відповідних платіжних документів;

акт про передачу (продаж) і закупівлю худоби за договором;

копію звіту про стан тваринництва (форма 24-сг) (на останню звітну дату на момент подання документів);

витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань;

копії племінних сертифікатів племінних (генетичних) ресурсів;

довідку про плідну пересадку ембріонів, видану підприємством (лабораторією) з трансплантації ембріонів, — для часткового відшкодування вартості ембріонів великої рогатої худоби;

відомість проведення штучного осіменіння (парування) маточного поголів’я;

письмове зобов’язання повернути до державного бюджету в місячний строк бюджетні кошти у разі зменшення поголів’я станом на 1 січня двох наступних років.

Для виплати часткового відшкодування вартості племінних тварин, сперми та ембріонів, що були ввезені у режимі імпорту копії:

відповідного контракту;

рахунка-фактури (інвойсу), платіжних документів, сертифікатів;

митної декларації.


Постанова КМУ № 107 від 7 лютого 2018 року Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва

  VI Часткове відшкодування вартості об’єктів надається суб’єктам господарювання на безповоротній основі у розмірі 30 відсотків вартості об’єкта до 500 млн. гривень загальної вартості такого об’єкта (без урахування податку на додану вартість), завершених у поточному році етапів будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів для утримання великої рогатої худоби, свиней, птиці (у тому числі водоплавної та індиків), доїльних залів, підприємств з переробки сільськогосподарської продукції (молока, м’яса, побічних продуктів тваринного походження, що належать до II категорії), у тому числі вартості обладнання згідно із проектно-кошторисною документацією, а для об’єктів із більшою вартістю – 30 відсотків від 500 млн. гривень.

суб’єкти господарювання подають до 5 липня, до 5 жовтня та до 5 грудня комісії Мінагрополітики такі документи:

заявку (в електронному та паперовому вигляді);

копію документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органу доходів і зборів і мають відмітку в паспорті);

довідку про відкриття поточного рахунка, видану банком;

засвідчену підписом керівника суб’єкта господарювання копію документа, що підтверджує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта;

типову форму № ОЗ-1 “Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів” (для об’єктів, прийнятих в експлуатацію в поточному році);

довідку, чинну на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з податків і зборів, контроль за справлянням яких покладено на  органи доходів і зборів, — у паперовому вигляді або сформовану в електронному вигляді в електронному кабінеті платника податків на офіційному веб-сайті ДФС;

копію звіту про стан тваринництва (форма 24-сг) на 1 число останнього звітного місяця на момент подання документів з позначкою про прийняття органом державної статистичної служби.


 

Постанова КМУ № 106 від 7 лютого 2018 року Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств Загальна сума 1 млрд. грн.

Напрямки:

 1. Часткова компенсація вартості закупленого у суб’єктів насінництва та розсадництва насіння сільськогосподарських рослин вітчизняної селекції.     (У розмірі 80% вартості насіння без урахування сум податку на додану вартість, але не більше 30 тис. грн. на одне господарство).

  2.Часткова компенсація витрат, пов’язаних з отриманими дорадчими послугами.   (У розмірі 90% вартості, але не більше ніж 10 тис. грн.)

 1. Фінансова підтримка сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.

  (У розмірі 70% вартості придбаного обладнання, без урахування сум податку на додану вартість, але не більше ніж 3 млн. грн. на один сільськогосподарський обслуговуючий кооператив).

  4.Часткова компенсація вартості придбаної сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва.

  (У розмірі 40% вартості придбаної техніки та обладнання без урахування податку на додану вартість)

 1. Здешевлення кредитів.

  (У розмірі 1,5 облікової ставки Національного банку, що діє на дату нарахування відсотків:

– залученим до одного року, обсяг яких не перевищує 500 тис. грн.

– залученим до трьох років, обсяг якого не перевищує 9 млн. грн.)


Постанова КМУ №104 від 7 лютого 2018 року Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства.

Загальна сума 300 млн. грн.

 

Програмою передбачається компенсація

 80 % вартості  саджанців