Συνεχώς αγοράσει σόργου από τον κατασκευαστή

επίσης αγοράζουμε το некондиционное (μολυνθεί, пріле και tp) για τη μεταποίηση.

закуповуємо зерно

Πληρωμές χωρίς μετρητά. Παραλαβή είναι δυνατή. Δουλεύουμε μέσα από το δείγμα.

Όλες οι λεπτομέρειες στο τηλ: 067 531 0105 Σεργκέι

Translated by Yandex.Translate and Global Translator