انتشارات اخیر:

اشتراک به روزنامه "کشاورز DNIEPER"

"کشاورز Dnieper" – نسخه هفتگی در رسانه ها و بازار کشاورزی بنیانگذار آن بود و سازمان یافته توسط انجمن کشاورزان و مالکان خصوصی از منطقه Dnipropetrovsk. روزنامه گردش خون رسیده است 27 400 هزار نسخه است که به طور مداوم در حال رشد است. خوانندگان
ادامه مطلب >>

حمایت دولت از بخش کشاورزی: برنامه های دولت 2018

یارانه به بخش کشاورزی از دولت: حمایت از کشاورزان و باغبانی و کشت انگور, دام, کشاورزی, جزئی بازپرداخت هزینه های ماشین آلات کشاورزی و تجهیزات. دولت برنامه های دولت از کمک به کشاورزان و تعاونی های کشاورزی تولید کنندگان و کشاورزان است.
ادامه مطلب >>
CLOSE
CLOSE
CLOSE
نزدیک
CLOSE
CLOSE