انتشارات اخیر:

اطلاعات در مورد سمینار با موضوع "کشاورزی رسید"

پروژه "کشاورزی رسید در اوکراین" اجرا شده توسط شرکت مالی بین المللی (IFC) در همکاری با کنفدراسیون سوئیس است که آماده سازی برای گسترش به تمام مناطق اوکراین است. این آزمون برای اولین بار از این جدیدترین ابزار
ادامه مطلب >>