انتشارات اخیر:

سمینار "در قیمت مدیریت ریسک" برای کشاورزان – تولید غلات و دانه های روغنی

مارس 15, انجمن برگزار خواهد شد یک سمینار با موضوع "قیمت مدیریت ریسک برای کشاورزان" دعوت از یک متخصص حرفه ای در زمینه. خواهد شد در نظر گرفتن قیمت مدیریت ریسک (hedging)
ادامه مطلب >>

تجزیه و تحلیل از عمل "مارس برای آینده اوکراین" 18 Feb 2018.Dnieper (به روز شده)

به طور کلی این تجمع برگزار شد در ارزیابی رضایت بخش است. برای کاری که انجام شد این بود انتظار بیشتر مردم اما برای اولین بار بیش از حد خوب بود. برای مدت زمان طولانی
ادامه مطلب >>