karta

چگونه برای تبدیل شدن به یک عضو از انجمن کشاورزان و مالکان خصوصی از Dnipropetrovsk منطقه:

  1. پر کردن فرم درخواست و ارسال آن شخصا:
    دانلود >> Zayava Anketaیا برای نوشتن به ما در farmer.dpo@gmail.com
  2. به انتقال حق عضویت به انجمن را در حساب در نرخ 20 UAH در هر هکتار
  3. برای شرکت در همه رویدادها و تبلیغات afzu.
  4. برای شرکت در ساخت و ساز و توسعه دفاع از کشاورزان است.

جزئیات

OO انجمن کشاورزان و مالکان خصوصی از Dnipropetrovsk منطقه (به روز شده)
شرکت 40521177
JSC بانک Raiffeisen Aval (سالانه) 26000527558 MFO 380805
هدف از پرداخت:

پرداخت حق عضویت P. I. B. f/g ____ . بدون مالیات بر ارزش افزوده.

 

Translated by Yandex.Translate and Global Translator

موارد دیگر >>
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
توییتر
Share on VK
VK