این نسخه اینترنتی روزنامه "کشاورز Dnieper"  – به لطف آن شما می توانید اطلاعات از هر گوشه ای از جهان که در آن وجود دارد دسترسی به اینترنت است.

"کشاورز Dnieper" – جدید, نسخه هفتگی در رسانه ها و بازار کشاورزی بنیانگذار آن بود و سازمان یافته توسط انجمن کشاورزان و مالکان خصوصی

در منطقه Dnipropetrovsk. روزنامه گردش خون رسیده 26700 هزارنسخه به طور مداوم در حال رشد است. خوانندگان و مشترکین کشاورزان smallholders و تنها صاحبان کشاورزی سازند.

این بدان معنی است که آنها به طور منظم مصرف کنندگان از خدمات خود را و می تواند خود را به مشتریان و همکاران در فضای بازار کشاورزی را منجر به موفقیت کسب و کار شما. اشتراک شاخص در کاتالوگ منطقه ای نشریات 60092. اشتراک قیمت (با سرویس "Ukrposhta"): 6 ماه – 134 UAH.


نسخه الکترونیکی این است که به روز رسانی در وب سایت

پس از انتشار نسخه چاپ شده

اگر شما هر گونه عوارض در طول فرآیند اشتراک لطفا تماس بگیرید

شماره تماس edition 098-183-00-18 و یا اطلاع رسانی در eایمیل: fermer.redaktor@gmail.com

ما از شما دعوت به همکاری با "کشاورز Dnieper" . پیشنهاد تجاری 

حمایت از "کشاورز Dnieper"!

به گزارش روزنامه – مدافع منافع خود را – یک شروع خوب!

مشاهده و دانلود مسائل قبلی این روزنامه در فرمت PDF شما میتوانید با کلیک بر روی لینک کلیک کنید:

در سال 2017 >>

شروع شماره PDF  هفتمین نسخه PDF
شماره اول PDF  شماره هشت PDF
 اتاق دوم PDF  نهم اتاق PDF
 شماره سوم PDF  شماره ده PDF
 چهارمین شماره PDF  یازدهم اتاق PDF
 پنجم اتاق PDF  دوازدهم شماره PDF
ششم موضوع PDF  سیزدهمین اتاق PDF
چهاردهم اتاق PDF بیست و یکم شماره PDF
پانزدهم شماره PDF بیست و دوم اتاق PDF
شانزدهم اتاق PDF بیست و سوم موضوع PDF
هفدهم اتاق PDF بیست و چهارمین شماره PDF
هجدهم اتاق PDF بیست و پنجمین شماره PDF
نوزدهم اتاق PDF بیست و ششمین شماره PDF
بیستم اتاق PDF نسخه بیست و هفتم PDF

 


بیست و هشتمین شماره PDF سی و پنجمین شماره PDF
 بیست و نهمین شماره PDF سی و ششمین شماره PDF
 سی امین شماره PDF سی و هفتمین نسخه PDF
سی و یکمین شماره PDF  سی و هشتمین شماره PDF
 سی و دوم اتاق PDF  سی و نهمین شماره PDF
 سی و سومین شماره PDF  چهلمین اتاق PDF
 سی و چهارمین شماره PDF  

2018 >>

چهل و یکمین شماره PDF  چهل و هفتمین شماره PDF
چهل و دومین شماره PDF  چهل و هشتمین شماره PDF
چهل و سومین شماره PDF  چهل و نهمین شماره PDF
 چهل و چهارمین شماره PDF  دهه پنجاه اتاق PDF
 چهل و پنجمین شماره PDF  پنجاه و یکمین شماره PDF
 چهل و ششمین شماره PDF   پنجاه و دومین شماره PDF

 

پنجاه و سومین شماره PDF 59-th موضوع PDF
 پنجاه و چهارمین شماره PDF 60 این مسئله پی دی اف
پنجاه و پنجمین شماره PDF 61 هفتم موضوع PDF
 پنجاه و ششمین شماره PDF 62 شماره PDF
 پنجاه و هفتمین نسخه PDF 63 شماره PDF
 پنجاه و هشتمین شماره PDF 64 تعداد PDF

 

65-و یک اتاق PDF 72-هفتم شماره PDF
66 هفتم موضوع PDF 73 هفتم موضوع PDF
67 هفتم موضوع PDF 74 هفتم موضوع PDF
68 هفتم موضوع PDF 75 هشتم موضوع PDF
69 هفتم موضوع PDF 76-این مسئله پی دی اف
70-th موضوع PDF 77 هفتم موضوع PDF
71 شماره PDF 78 امین شماره PDF

Translated by Yandex.Translate and Global Translator