زیر دیوار VCXO کشاورزان خواستار به محاکمه قاضی Leonova

 

بر روی لینک کلیک کنید, شما می توانید مطالب از روزنامه نگاران مستقل که حاضر بودند و اطلاعات منتشر شده و پشتیبانی از کشاورزان است.

 

 
زیر دیوار VCXO Dnipropetrovsk کشاورزان خواستار به محاکمه قاضی Rader Leonova
 
در کیف عالی کمیسیون صلاحیت قضات مورد نیاز برای رد این طبقه بندی از تعدادی از قضات
 
در کیف عالی کمیسیون صلاحیت قضات مورد نیاز برای رد این طبقه بندی از تعدادی از قضات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Translated by Yandex.Translate and Global Translator

CLOSE
CLOSE
CLOSE
CLOSE