جزئیات پرداخت حق عضویت

جزئیات

OO انجمن کشاورزان و مالکان خصوصی از Dnipropetrovsk منطقه (به روز شده)
شرکت 40521177
JSC بانک Raiffeisen Aval (سالانه) 26000527558 MFO 380805
هدف از پرداخت:

پرداخت حق عضویت P. I. B. f/g ____ . بدون مالیات بر ارزش افزوده.

Translated by Yandex.Translate and Global Translator

CLOSE
CLOSE
CLOSE
CLOSE