ما تبریک رئیس انجمن کشاورزان از SOLONYANSKY منطقه گورو ایگور FYODOROVICH تولدت مبارک !

عزیز ایگور Fedorovich!

را صمیمانه تبریک می گویم
اجازه می پیوندند تمام برنامه های خود را و خواسته!
اجازه دهید زندگی می دهد هدیه ای فوق العاده
احساسات قوی لحظات شادی.
به مشکل در صفحه اصلی جاده نیست
اما سرنوشت همیشه به شما شادی!

شما الهام بخش و قدرت و شادی و محصولات خوب!

تولدت مبارک !

صمیمانه انجمن کشاورزان و مالکان خصوصی از Dnipropetrovsk منطقه

Translated by Yandex.Translate and Global Translator

CLOSE
CLOSE
CLOSE
CLOSE