اوت 01, 2016 – با این نسخهها کار سازمان یافته توسط انجمن کشاورزان و مالکان خصوصی از Dnipropetrovsk منطقه – OOO "کشاورزان و مالکان زمین" که کار خواهد کرد برای خدمت به کشاورزان از Dnipropetrovsk و توسعه منطقه ای انجمن.

همانطور که برای جامعه اقتصادی او چند اهداف:

– فروش محصولات افزایش یافته کشاورزان در قرارداد مستقیم با مشتریان

– عمده فروشی خرید کودهای شیمیایی و به معنی حفاظت از گیاه

– کمک های حقوقی (سازمانی) و نه تنها کشاورزان بلکه فردی کشاورزان و مالکان است.

خرید ارزن

خرید ذرت

خرید سورگوم

خرید جو

خرید گندم

خرید آفتابگردان

خرید چاودار

فروش محصولات حفاظت گیاه

فروش بذر

فروش کود

حمل و نقل دانه و دانه های روغنی کود پلت.

Translated by Yandex.Translate and Global Translator