به طور مداوم به خرید گندم از تولید کننده

همچنین خرید زیر استاندارد (آلوده ple و غیره) برای بازیافت.

Cashless حل و فصل است. وانت امکان پذیر است. کار را از طریق نمونه.

تمام جزئیات: 067 531 0105 سرگئی

Translated by Yandex.Translate and Global Translator