توجه – اطلاعیه!

20 سپتامبر در مقر پولیس ملی در منطقه Dnipropetrovsk خواهد شد مشغول به کار در یک جلسه با سران کشاورزان و مالکان خصوصی در برداشت اواخر غلات و دانه های روغنی در منطقه Dnipropetrovsk.

درخواست برای همه کسانی که یک وضعیت مشکل وارد در یک جلسه کاری به منظور حل مسئله قبل از برداشت.

اجباری ثبت نام از شرکت کنندگان از طریق تلفن: 067 393-05-58

Translated by Yandex.Translate and Global Translator

CLOSE
CLOSE
CLOSE
نزدیک
CLOSE
CLOSE