תחת קירות VCXO החקלאים דרשו להעמיד לדין את השופט Leonova

 

על הקישורים, אתה יכול להציג את התוכן של עצמאי עיתונאים שנכחו ופורסם מידע תמך חקלאים.

 

 
תחת קירות VCXO דנייפרופטרובסק החקלאים דרשו להעמיד לדין את השופט רדאר Leonova
 
בקייב העליון הסמכת ועדת השופטים נדרש לדחות את reclassification של מספר השופטים.
 
בקייב העליון הסמכת ועדת השופטים נדרש לדחות את reclassification של מספר השופטים.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Translated by Yandex.Translate and Global Translator

CLOSE
CLOSE
CLOSE
CLOSE