כל הזמן לקנות את הלחם מן היצרן למיחזור.

Cashless היישוב. עצמית. עובד באמצעות הדוגמה.

כל הפרטים: 067 531 0105 סרגיי

Translated by Yandex.Translate and Global Translator