КОМПЕНСАЦІЯ СІЛЬГОСПВИРОБНИКУ ВАРТОСТІ ПРИДБАНОЇ ТЕХНІКИ

15 березня 2017 року набрав законної сили Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва (далі – Порядок) затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 01 березня 2017 року за № 130 .

У відповідності до даного Порядку сільськогосподарські виробники зможуть повернути частину грошей, витрачених на покупку вітчизняної техніки і обладнання. Часткова компенсація надається на техніку, ступінь локалізації виробництва якої перевищує 60% (для тракторів і спеціальних автомобілів сільськогосподарського призначення – від 20 до 35%).

В Порядку під ступенем локалізації розуміють питому вагу вартості сировини, матеріалів, вузлів, агрегатів, деталей і комплектуючих виробів вітчизняного виробництва у собівартості техніки і обладнання (дане визначення закріплено у п. 5 ст. 1 Закону України «Про стимулювання розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу»).

Перелік техніки та обладнання, вартість яких буде частково компенсована за рахунок бюджетних коштів, буде складений спеціальною комісією і розміщений на сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. У перелік буде включена техніка виробників, які є резидентами України не менше 2 років, мають всю необхідну конструкторсько-технологічну документацію, виробляють продукцію на території України і забезпечують гарантійне і післягарантійне обслуговування товарів.

Часткова компенсація становить 20% вартості техніки та обладнання без урахування ПДВ. Для отримання грошових коштів сільгоспвиробник повинен звернутися в державний банк із заявкою (форма якої визначається Міністерством аграрної політики та продовольства України) та документами, що підтверджують покупку техніки або обладнання, а саме:
– копію платіжного доручення;
– акт приймання-передачі техніки та обладнання;
– свідоцтво про державну реєстрацію техніки (якщо техніка підлягає обов’язковій державній реєстрації).

Техніка та обладнання, вартість яких була частково компенсована державою, не підлягає продажу протягом 3 років з моменту покупки. У разі порушення цієї вимоги, сільгоспвиробник зобов’язується повернути отримані кошти і протягом наступних трьох років не зможе знову звернутися за компенсацією.

Сторінка управління агропромислового розвитку Дніпропетровської області:

http://www.adm.dp.gov.ua/__c2257e83007a028b.nsf/b07122b559dbcb50c22572ba0052a791/2466aeb53c544a2cc2257a0500416a8f

Гаряча лінія з питань АПК

 
Джерело інформації:

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/130-2017-%D0%BF#n12