КОНФЕРЕНЦІЯ в смт. Покровське – ІНФОРМАЦІЯ ВІД ДОРАДЧОЇ СЛУЖБИ ПОКРОВСЬКОГО РАЙОНУ

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ЯК ПОКРАЩИТИ ДОБРОБУТ ГРОМАДЯН, ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ (ОПТИМІЗУВАТИ СЕЗОННІСТЬ АГРОВИРОБНИЦТВА, СТВОРИТИ РОБОЧІ МІСЦЯ), ЗАХИСТИТИ ЗАКОННІ ПРАВА, ЗБІЛЬШИТИ НАДХОДЖЕННЯ ДО МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ, ПРИ ЗНАЧНО МЕНШИХ ВИТРАТАХ ТЕХНІКИ, ПАЛЬНОГО, ПРАЦІ ОДЕРЖАТИ ВИЩІ ВРОЖАЇ ВСІХ КУЛЬТУР, УСПІШНО БОРОТИСЯ З ВОДНОЮ ТА ВІТРОВОЮ ЕРОЗІЄЮ ГРУНТІВ, ПІДВИЩИТИ РОДЮЧІСТЬ ЗЕМЕЛЬ,  ПОКРАЩИТИ ЕКОЛОГІЧНУ СИТУАЦІЮ» 

Дніпропетровська обласна державна адміністрація
Дніпропетровська обласна рада
Покровська районна державна адміністрація
Покровська районна рада
Покровська об’єднана територіальна громада
Покровське районне управління агропромислового розвитку
Покровський районний центр зайнятості
Покровська районна  асоціація фермерів
Покровська районна громадська організація клуб «Бджолярі Покровщини»
Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет
Інноваційний центр аграрних технологій та Центр природного агровиробництва ДДАЕУ
Дніпропетровський общинний фонд
Київський кооперативний інститут
Дніпропетровська обласна спілка пасічників
Національна асоціація сільськогосподарських дорадчих служб України
ВГО «Перша всеукраїнська сільськогосподарська дорадча служба»

 

Регламент

  9.00 –  9.30 –  реєстрація;

  9.30 – 10.00 – вітальне слово;

10.00 – 12.00 – пленарне засідання;

12.00 – 13.00 – обід;

13.00 – 17.00 пленарне засідання, обговорення доповідей, підведення підсумків.

Наукові напрями конференції

 1. Підвищення рівня знань і навичок для ведення прибуткового сільського господарства. Дорадчі служби: інформаційно-консультаційна діяльність з агробізнесу, розвитку соціальної сфери, програм для дітей та молоді, сільського зеленого туризму (агротуризму), домашньої економіки. Безперервна освіта.
 2. Кооператив як Економіка спільної справи.
 3. Захист законних інтересів громадян. Безоплатна правова допомога. Селянська самооборона.
 4. Природне агровиробництво і природна  освіта.
 5. Енергозберігаюче природне землеробство.
 6. Інноваційні енергоощадні технології в сільськогосподарській інженерії.
 7. Органічне землеробство. Біологічний захист рослин, органічні та органо-мінеральні добрива.
 8. Влада – бізнес – наука – суспільство: партнерство заради розвитку. Проектний менеджмент.
 9. Агропромисловий кластер: консолідація  виробників, переробників, інвесторів, експертів, підрядників, логістичних компаній та інших зацікавлених осіб.
 10. Освіта – наука – інвестиції – бізнес: інфраструктура для інновацій та трансферу технологій (бізнес – інкубатори, індустріальні та наукові парки).
 11. Сталий розвиток природного аграрного виробництва та сільських територій.            Замкнені та гнучкі виробничі системи (аграрно-індустріальний симбіоз).

Робочі мови конференції – українська, російська.

Технічні інформаційні засоби:

 • комп’ютерне проекційне обладнання, відео-проектор, комп’ютер (ноутбук).

За інформацією щодо роботи конференції, звертайтеся за телефонами: 050 9991625, 096 9772746

е-mail: pokr.dorada@mail.ru

 Підтвердіть, будь ласка, участь у конференції та вкажіть скільки учасників від Вашої організації будуть присутні – це необхідно для планування кількості місць і розміру приміщення.

Дата проведення: 21 лютого 2017 року (уточнюється)
Остаточну дату буде повідомлено додатково”

Заздалегідь вдячні.

 

З повагою, 
Відокремлений підрозділ
ВГО «Перша всеукраїнська сільськогосподарська дорадча служба»  в Покровському районі Дніпропетровської області

 050 999 162 5, 096 977 27 46 Олександр

е-mail: pokr.dorada@mail.ru 


Оформлення тез доповіді:

 • заголовок, ініціали, прізвище автора(рів), науковий ступінь, учене звання або посада;
 • організація, яку представляє автор;
 • обсяг матеріалу – 2–3 сторінки відредагованого тексту (формат аркуша А4);
 • інтервал – 1,5; поля 20×20×20×20 мм; шрифт Times New Roman, 14 пт.

 

Вимоги до наукових статей

Структура статті:

 • УДК; заголовок; ініціали, прізвище автора(рів); науковий ступінь, учене звання або посада; е-mail;
 • анотація: українською, російською – 6–8 рядків додаткової інформації до заголовка;
 • по 8–10 ключових слів на двох мовах;
 • бібліографія –на мові першоджерела; посилання – в квадратних дужках;
 • жорстке дотримання вимог до написання наукової статті: проблема, аналіз досліджень і публікацій за нею, виділення невирішених питань, формулювання мети, обговорення матеріалів досліджень, висновки;
 • обсяг статті – до 12-ти сторінок, через 1,5 інтервала, поля 20×20×20×20 мм, шрифт Times New Roman,14 пт.
 • обов’язково – рецензія доктора наук за напрямом досліджень;
 • авторська довідка, що підтверджує згоду на використання матеріалів у Міжнародних наукометричних базах даних.

Тези доповідей та статті планується опублікувати після роботи науково-практичної конференції.

 

Додаткова інформація

Відшкодування витрат, пов’язаних з публікацією статей, здійснюється оргкомітетом конференції.

 

Просимо надіслати на електронну пошту pokr.dorada@mail.ru:

1) заявку на участь у конференції;

2) текст тез доповіді, текст наукової статті.

 


ЗАЯВКА

на участь у роботі  конференції

 

Прізвище, ім’я та по батькові______________

Науковий ступінь, учене звання, посада _____

Організація (установа) ___________________

Адреса для листування ___________________

Телефони, е-mail ________________________

Напрям роботи (розділ напряму)___________

Назва доповіді: __________________________

Дата, підпис ____________________________

Потреба в готелі_________________________

 

Додаткова інформація

Просимо завчасно потурбуватися про квитки на зворотний проїзд.