Częściowa rekompensata kosztów maszyn rolniczych i sprzętu

Instrukcja

 

PROGRAM OTRZYMANIA CZĘŚCIOWEJ REKOMPENSATY (25%) KOSZTÓW ZAKUPIONEGO SPRZĘTU ROLNICZEGO I SPRZĘTU UKRAIŃSKIEJ PRODUKCJI W 2018 ROKU

 

WYMAGANE WARUNKI UDZIAŁU W PROGRAMIE:

 

 

 1. 25% odszkodowanie przysługuje za zakup sprzętu, który znajduje się w Wykaz krajowych techniki i sprzętu dla APK, zatwierdzony przez komisję Rozwoju gospodarczego. Wykaz zawiera 60 ukraińskich producentów – to prawie 2000 jednostek techniki i sprzętu. Lista jest zamieszczona na stronie:http://www.minagro.gov.ua/uk/support_apk?nid=24338.

 

 1. Zakup i otrzymanie zwrotu poniesionych kosztów techniki wykonywane przez państwowe banki i banki, w kapitale zakładowym których 75% jest własnością skarbu państwa (Sbierbank, Ukreximbank, Ukrgasbank, Privatbank) (dalej Bank).

 

 1. Uczestnik programu (сельхозтоваропроизводитель) nie powinien być w stanie upadłości, nie znajdować się na etapie likwidacji/ nie mieć otwartej sprawy o ogłoszenie upadłości/nie mieć zwłoki ponad 6 miesięcy należności przed budżetem państwa, funduszu Emerytalnego Ukrainy i funduszy obowiązkowych ubezpieczeń społecznych.

W przypadku ustanowienia organami kontroli faktu nielegalnego uzyskania środków budżetowych w ramach programu, takie środki w ciągu miesiąca są zwracane do budżetu państwa i częściowa rekompensata kosztów maszyn i urządzeń nie jest dostępny w ciągu trzech lat od daty wykrycia takiego naruszenia.

 

 1. Maszyny i urządzenia zakupione z częściową kompensacją kosztów, w ciągu trzech lat powinny być stosowane zgodnie z przeznaczeniem i nie podlegają alienacji.

W przypadku przeniesienia taka techniki i sprzętu rolniczego товаропроизводитель zwraca otrzymane środki budżetowe i traci w ciągu trzech lat prawa do otrzymania częściowej rekompensaty kosztów maszyn i urządzeń.

 

CO TRZEBA ZROBIĆ, ABY UZYSKAĆ 25% ODSZKODOWANIA

 1. Zapoznać się zWykaz maszyn i urządzeń: http://www.minagro.gov.ua/uk/support_apk?nid=24338 
 2. Zdecydować, z niezbędnym wyposażeniem i sprzętem, który znajduje się w tym Wykazie.
 3. Otworzyć konto w jednym z banków państwowych i banków, w kapitale zakładowym których 75% jest własnością skarbu państwa i dokonać w nim opłaty za sprzęt lub sprzęt.
 4. Złożyć w Banku wniosek w formie zatwierdzonej postanowieniem ministerstwo rolnictwa od 18.04.2017 nr 228 "O zatwierdzeniu formularza w celu uzyskania częściowej rekompensaty kosztów maszyn rolniczych i urządzeń produkcji krajowej", i dokumenty, a mianowicie:

– kopię zlecenia płatniczego;

– akt przyjęcia-przekazania maszyn i urządzeń;

– świadectwo rejestracji państwowej techniki (jeśli budowlane podlega obowiązkowej rejestracji państwowej);

– zaświadczenie, potwierdzonej Państwowej fiskalnej usługi, o braku przeterminowanych ponad sześciu miesięcy zadłużenia przed budżetem państwa, funduszu Emerytalnego Ukrainy, funduszy obowiązkowych ubezpieczeń społecznych;

– wyciąg z Jedynego państwowego rejestru osób prawnych i osób fizycznych-przedsiębiorców i społecznych formacji, z informacją, że przedsiębiorstwo nie jest w fazie likwidacji, w stosunku do niego wszczęte postępowanie o ogłoszenie upadłości, nie jest uznawany za upadłości;

– zgodę na ujawnienie przez Bank informacji ministerstwo rolnictwa stosunkowo сельхозтоваропроизводителя, która stanowi tajemnicę bankową lub dane osobowe (w formie określonej przez Bank).

 

JAK WYPŁACANY JEST CZĘŚCIOWA REKOMPENSATA KOSZTÓW MASZYN I URZĄDZEŃ

 1. Bank udziela ministerstwo rolnictwa informacje dotyczące kwoty środków podlegających częściowej rekompensaty.
 2. Ministerstwo rolnictwa tworzy rejestr сельхозтоваропроизводителей, którzy zakupili sprzęt i wyposażenie oraz ubiegających się o uzyskanie częściowej rekompensaty.
 3. Na podstawie rejestru i w zakresie otwartych przeznaczeń w ciągu miesiąca ministerstwo rolnictwa wymienia środki Bankowi.
 4. Bank w ciągu jednego dnia operacyjnego wymienia środki na bieżące rachunki uczestników programu.

Ramy prawne

 

Translated by Yandex.Translate and Global Translator

CLOSE
CLOSE
CLOSE
CLOSE