PLAN PRACY STOWARZYSZENIA NA ROK 2016

Przeprowadzenia dystrykt opłaty.

Wprowadzenie stałego członkostwa w Stowarzyszeniu w 2016 r. co najmniej 20% wszystkich zarejestrowanych gospodarstw w regionie dniepropietrowska.

 

Pełny wykaz zostanie opublikowany w późniejszym terminie.