Od 01 sierpnia 2016 roku – działa zorganizowany przez Stowarzyszenie rolników i prywatnych właścicieli ziemskich w regionie dniepropietrowska – SP. z o. o. "Rolników i prywatnych właścicieli ziemskich" która będzie działać do obsługi rolników w Regionie i na rozwój regionalnej Stowarzyszenia.

Co do gospodarczego Społeczeństwa, to ma kilka celów:

– Realizacja produktów, uprawianych przez rolników w bezpośrednich umów z klientami,

– Hurtowe zakupy nawozów i środków ochrony roślin,

– Pomoc prawna (organizacyjna), i nie tylko rolnikom, ale i единоличникам-właścicieli ziemskich.

Kupujemy kukurydzę

Kupujemy jęczmień

Kupujemy pszenicę

 

Kupujemy słonecznik

Kupujemy żyto

Kupujemy proso

Kupujemy sorgo

 

Sprzedaż środków ochrony roślin

Sprzedaż materiału siewnego

Sprzedaż nawozów

Przewozu zbóż i roślin oleistych, nawozów, pellet.

 

Na bieżąco kupujemy zboża u producentów, na warunkach самовивізу z rolnictwa lub spis ludności w elewatorze.

Bezgotówkowe. Pracujemy przez próbkę, możliwy zakup z podwyższonej wilgotności, itp.

We wszystkich sprawach proszę dzwonić: 067 500 18 85

Translated by Yandex.Translate and Global Translator