ПОДАННЯ ЗАЯВ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ФІНАНОВОЇ ПІДТРИМКИ ФЕРМЕРАМ ЧЕРЕЗ ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ УКРДЕРЖФОНДУ 2017

Регіональна комісія Дніпропетровського відділення повідомляє, що УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ФОНД ПІДТРИМКИ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ (Укрдержфонд) оголосив проведення конкурсу на отримання фінансової підтримки на поворотній основі за бюджетною програмою «Надання кредитів фермерським господарствам».

Сума коштів, що будуть розподілені між фермерськими господарствами Дніпропетровської області становить 5 850 000 гривень.

Заявки та документи для участі в конкурсі приймаються регіональною комісією Дніпропетровського відділення з 18 липня 2017 р. по 16 серпня 2017 р. за адресою:

 49600, місто Дніпро, вулиця Старокозацька, будинок 52, офіс 459 щодня, крім вихідних, з 9.00 по 17.30 (у п’ятницю – до 16.30).

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ФОНД ПІДТРИМКИ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ (Укрдержфонд) повідомляє про проведення конкурсу на отримання фінансової підтримки на поворотній основі за бюджетною програмою «Надання кредитів фермерським господарствам».

До участі в конкурсі допускаються всі фермерські господарства крім тих, які мають заборгованість перед Укрдержфондом та його регіональними відділеннями, яких визнано банкрутами, щодо яких порушено справу про банкрутство та які перебувають у стадії ліквідації, а також у яких виявлено факти незаконного одержання та/або нецільового використання бюджетних коштів.

Переможці конкурсу отримують фінансову підтримку на поворотній основі у розмірі, що не перевищує 500 тис. гривень, із забезпеченням зобов’язання щодо повернення бюджетних коштів на строк до 5 років. Загальна сума коштів, що будуть розподілені, становить 65 млн. гривень.

Конкурс проводиться в два етапи:

 1. Прийом заявок та документів для участі в конкурсі, визначення переліку фермерських господарств, що претендують на одержання фінансової підтримки – проводиться регіональними комісіями Фонду (за адресами регіональних відділень Укрдержфонду).
 2. Конкурсний відбір та формування реєстру фермерських господарств, що отримали право на одержання фінансової підтримки – проводиться конкурсною комісією з питань надання фінансової підтримки (Укрдержфонд, м. Київ, вул. Б.Грінченка, 1).

Заявки та документи для участі в конкурсі подаються з 18 липня     2017 р. по 16 серпня 2017 р. до регіональних комісій  керівником фермерського господарства особисто або уповноваженою особою. Заявки, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розглядаються.

Загальна інформація щодо Поворотної фінансової допомоги 2017

Укрдержфонд у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно правовими актами та Статутом. Регулювання діяльності Українського державного фонду підтримки фермерських господарств здійснюється наступними нормативно-правовими актами:

Закон України «Про фермерське господарство»

«Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам»

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження форм документів для надання фінансової підтримки фермерським господарствам»

Фінансова підтримка надається на конкурсних засадах:

 1. новоствореним фермерським господарствам та фермерським господарствам з відокремленими фермерськими садибами, фермерським господарствам, які провадять господарську діяльність та розташовані у гірських населених пунктах, на поліських територіях, – строком від трьох до п’яти років для виробництва, переробки і збуту виробленої продукції, провадження виробничої діяльності;
 2. іншим фермерським господарствам – строком до п’яти років для придбання техніки, обладнання, поновлення обігових коштів, у тому числі для придбання маточного поголів’я сільськогосподарських тварин (телиць, нетелей, корів, свиноматок, ярок, вівцематок, кізочок та козоматок) та проведення оцінки відповідності виробництва органічної продукції (сировини), виробництва та переробки сільськогосподарської продукції, будівництва та реконструкції виробничих і невиробничих приміщень, для закладення багаторічних насаджень, розвитку кредитної та обслуговуючої кооперації, у тому числі для сплати пайових внесків до пайових фондів сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, утворених фермерськими господарствами самостійно або разом з членами особистих селянських господарств, зрошення та меліорації земель.

Фінансова підтримка на конкурсних засадах на поворотній основі надається у розмірі, що не перевищує 500 тис. гривень, із забезпеченням виконання зобов’язання щодо повернення бюджетних коштів.

* Оголошення про проведення конкурсу опубліковується в друкованих засобах інформації (назву газети /публікації можна дізнатись у регіональних відділеннях фонду ).

* Документи на участь у конкурсі приймаються не менше ніж протягом 30 календарних днів з моменту публікації.

 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ПОДАННЯ НА РЕГІОНАЛЬНУ КОМІСІЮ 2017 рік
 1. Заявка, у двох примірниках, до регіональної комісії за формою, визначеною Мінагрополітики.
 2. Копія статуту ФГ (нотаріально засвідчена).
 3. Копія договору про створення Сімейного ФГ (тільки для ФГ, що створені без набуття статусу юридичної особи (нотаріально засвідчена)).
 4. Копію статуту Сільськогосподарського Обслуговуючого Кооперативу, членом якого є ФГ, або протокол рішення установчих зборів про створення такого кооперативу (тільки для ФГ, які є членами СОК (нотаріально засвідчена)).
 5. Довідку із земельних ресурсів про кількість землі в користуванні. Копії документів, що підтверджують право власності або користування земельною ділянкою.
 6. Довідку про реквізити банківського рахунку ФГ (оригінал, отриманий в банківській установі).
 7. Баланс та Звіт про фінансові результати ФГ за останній звітний період.
 8. Довідку про відсутність (наявність) заборгованості з податків та зборів, видану контролюючими органами (оригінал).
 9. Копію заяви про перехід на виробництво органічної продукції (сировини), поданої до органу з оцінки відповідності (тільки ті ФГ, що мають в наявності таку заяву(нотаріально засвідчена)).
 10. Копію титульної сторінки проектно-кошторисної документації на створення та зрошення багаторічних насаджень (тільки ті ФГ, що мають в наявності таку документацію (нотаріально засвідчена)).
 11. Бізнес-план з техніко-економічним обґрунтуванням доцільності надання фінансової підтримки ФГ із зазначенням графіка повернення коштів.
 12. Пропозиція ФГ щодо способу забезпечення виконання зобов’язання.

 

заявка ФГ 2017

пропозиція 2017

рекомендації щодо документів >>