Програма Підтримка фермерства -Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств

Постанова Кабінету Міністрів України

від 07 лютого 2018 року № 106 “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств “

 

Фінансова підтримка надається:

фермерському господарству, у власності та/або користуванні якого перебуває не більше ніж 500 гектарів земель сільськогосподарського призначення, яке має чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік до 15 000 000 гривень;

сільськогосподарському обслуговуючому кооперативу, до складу якого входить не менше ніж 20 членів, серед яких повинні бути не менше ніж одне фермерське господарство, а інші — фізичні особи, у власності та користуванні кожної з яких перебуває не більше ніж 100 гектарів земель сільськогосподарського призначення.

 

Підтримка надається через державний банк або банк, у статутному капіталі якого 75 і більше відсотків акцій належить державі, що підписали з Мінагрополітики Меморандум про загальні засади співробітництва

 

     Відповідно до наказу Мінагрополітики від 14.03.2018 № 137 розподіл бюджетних коштів, передбачених Законом України “Про Державний бюджет України на 2018 рік” за КПКВК 2801230 “Фінансова підтримка розвитку фермерських господарств” здійснюється за наступниминапрямами:

Часткова компенсація вартості закупленого у суб’єктів насінництва насіння сільськогосподарських рослин вітчизняної селекції – 
240 000,0 тис. грн.

(Компенсується 80 відсотків вартості насіння (без ПДВ), але не більше 30 000 гривень на одне фермерське господарство або сільськогосподарський обслуговуючий кооператив)

Часткова компенсація витрат, пов’язаних з отриманими соціально-спрямованими дорадчими послугами – 5 000,0 тис грн

(Сільськогосподарським дорадчим службам компенсується 90 відсотків вартості послуги, але не більше ніж 10 000 гривень за надані дорадчі послуги)

Фінансова підтримка сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів – 155 000,0 тис грн.

(Сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам молочарського та плодово-ягідного напрямів діяльності компенсується 70 відсотків вартості придбаного обладнання для придбання обладнання зі зберігання та переробки сільськогосподарської продукції (мах 3 000 000 гривень) на один кооператив)

Часткова компенсація вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва – 100 000,0 тис грн.

(Фермерські господарства можуть отримати на безповоротній основі компенсацію у розмірі 40 відсотків вартості придбаної техніки та обладнання, при цьому компенсація техніки та обладнання у розмірі 25 відсотків вартості техніки та обладнання надається за рахунок бюджетної програми КПКВК 2801580 “Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників” за напрямом “Часткова компенсація вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва”, а у розмірі 15 відсотків вартості — за рахунок бюджетної програми КПКВК 2801230 “Фінансова підтримка розвитку фермерських господарств”.

Процедура та вимоги щодо отримання державної допомоги на закупівлю техніки та обладнання фермерським господарствам визначені Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2017 р. № 130)

Здешевлення кредитів – 500 000,0 тис грн

(Фермерському господарству та сільськогосподарському обслуговуючому кооперативу передбачено компенсацію за нараховані і сплачені у поточному році відсотки за користування кредитами, залученими у національній валюті у розмірі  1,5 облікової ставки Національного банку, що діє на дату нарахування відсотків, але не вище розміру, передбаченого кредитним договором, зменшеним на 1 відсотковий пункт:

до 1 року, обсяг кредиту – не перевищує 500 000 гривень для покриття виробничих витрат;

до 3 років, обсяг кредиту – не перевищує 9 000 000 гривень для придбання основних засобів сільськогосподарського виробництва, здійснення витрат, пов’язаних з будівництвом і реконструкцією виробничих об’єктів сільськогосподарського призначення).

 

Одержувач може скористатися фінансовою підтримкою за кожним із 5 напрямів не більше одного разу протягом бюджетного року.

 

Компенсація здійснюється за закуплене насіння, техніку, обладнання, кредити у придбані або залучені поточному бюджетному періоді з 01.01.2018 р.

на сайті можна ознайомитися з наказами Мінагрополітики:

 «Про затвердження форм для надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств» від 20.03.2018 № 150, зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 28.03.2018 за № 376/31828

 «Про затвердження Порядку часткової компенсації витрат сільськогосподарським дорадчим службам, пов’язаних з наданням дорадчих послуг» від 20.03.2018 № 149, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 
від 28.03.2018 за № 375/31827

  Часткова компенсація вартості закупленого у суб’єктів насінництва насіння сільськогосподарських рослин вітчизняної селекції Через державний банккомпенсується 80 відсотків вартості насіння(без ПДВ), але не більше 30 000 гривеньна однефермерське господарство або сільськогосподарський обслуговуючий кооператив Для отримання часткової компенсації вартості закупленого у суб’єктів насінництва насіння сільськогосподарських рослин вітчизняної селекції категорій базове, сертифіковане необхідно:Крок 1.  придбати насіння сільськогосподарських рослин вітчизняної селекції у суб’єктів насінництва, зазначених в Державному реєстрі суб’єктів насінництва та розсадництва. Строк дії їх сертифікатів визначено в Реєстрі сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал.З реєстрами можна ознайомитись на офіційному сайті Мінагрополітики в розділі РЕЄСТРИ АПК  http://minagro.gov.ua/uk/ministry?tid_hierachy=1384Крок 2.   сформувати пакет підтверджуючих документів, які включають:

– копію статуту фермерського господарства (для юридичної особи) або копія договору про створення сімейного фермерського господарства (для фермерських господарств, що створені без набуття статусу юридичної особи), або копія статуту сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу;
- документи, що підтверджують право власності та/або користування земельною ділянкою (стосовно сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу — для кожного члена кооперативу);
-копію фінансового документа, що підтверджує чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік (для фермерського господарства);
 довідку, чинну на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, контроль за справлянням яких покладено на органи доходів і зборів, – у паперовому вигляді або сформовану в електронному вигляді в електронному кабінеті платника податків на офіційному веб-сайті ДФС;
-згоду одержувача щодо надання Мінагрополітики інформації про нього, яка становить банківську таємницю або містить персональні дані, за формою, визначеною державним банком;
– довідку державного реєстратора про те, що господарство: не має порушеної справи про банкрутство;  не перебуває на стадії ліквідації та його не визнано банкрутом

Крок 3. подати до державного банку заявку, підтверджуючі документи та наступні копії:

сертифіката, що засвідчує сортові якості насіння;
сертифіката, що засвідчує посівні якості насіння;
платіжного доручення про оплату за насіння;
накладної (товарно-транспортної накладної) на придбане насіння;
акта про висів придбаного насіння.

 

Крок 4.  отримати кошти на рахунок в державному банкуДокументи для отримання часткової компенсації державними банками приймаються до 1 червня та до 1 листопада, але скористатися зазначеною підтримкою можна лише 1 раз протягом бюджетного року!!

Фінансовапідтримка сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів

Через державний банк компенсується 70 відсотків вартості придбаного обладнання без урахування сум податку на додану вартість,

але не більше ніж 3 000 000 гривень на один  сільськогосподарський обслуговуючий кооператив

 

Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив молочарського та плодово-ягідного напрямів діяльності:

Крок 1.  в державному банку отримує бланк простого векселя

Крок 2.  укладає договір з постачальником обладнання

Крок 3.  сплачує ПДВ та 30 % вартості обладнання (без ПДВ)

Крок 4. виписує вексель постачальнику обладнання на 70 % вартості придбаного обладнання без ПДВ, але не більше 3 000 000 гривень

Крок 5. отримує обладнання з підтверджуючими документами щодо його передачі (акт приймання-передачі обладнання)

Крок 6. подає заявку (до 15 листопада) та підтвердні документи до регіональної комісії в паперовому вигляді, а до Мінагрополітики – в електронному вигляді. Документи включають:

– копію статуту сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу з додатками;
-документи, що підтверджують право власності та/або користування земельною ділянкою для кожного члена кооперативу;
 довідку, чинну на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, контроль за справлянням яких покладено на органи доходів і зборів, – у паперовому вигляді або сформовану в електронному вигляді в електронному кабінеті платника податків на офіційному веб-сайті ДФС;
-згоду одержувача щодо надання Мінагрополітики інформації про нього, яка становить банківську таємницю або містить персональні дані, за формою державного банку;
– довідку державного реєстратора про те, що кооператив: не має порушеної справи про банкрутство; не перебуває на стадії ліквідації та його не визнано банкрутом
– копію договору з постачальником обладнання;
– копії документів, що підтверджують оплату податку на додану вартість та 30 відсотків вартості придбаного обладнання;
– копію векселя, виписаного постачальнику обладнання (граничний строк виписки векселя – до 1 листопада поточного року);
– копії підтвердних документів щодо одержання СОК обладнання

Крок 7. отримує повідомлення про суму наданої йому фінансової підтримки шляхом викупу векселя.

Постачальник обладнання, в свою чергу, для отримання компенсації:

Крок 1. укладає договір з сільськогосподарським обслуговуючим кооперативом

Крок 2. отримує сплачений ПДВ, 30 % вартості закупленого обладнання (без ПДВ) та виписаний кооперативом вексель

Крок 3. постачає обладнання кооперативу згідно з договором

Крок 4. подає для авалювання вексель, виписаний  сільськогосподарським обслуговуючим кооперативом, (засобами поштового зв’язку або особисто) до Мінагрополітики та довідку, видану банком із зазначенням реквізитів банківського рахунка постачальника (граничний строк пред’явлення векселя – до 15 грудня поточного року)

Крок 5. Мінагрополітики щомісяця в межах помісячного розпису державного бюджету здійснює оплату за авальованими векселями.

 

Часткова компенсація вартості придбаної сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва

Фермерські господарства можуть отримати на безповоротній основі через державний банк компенсацію у розмірі 40 відсотків вартості придбаної техніки та обладнання вітчизняного виробництва

25 %

за рахунок бюджетної програми КПКВК 2801580 «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників» за напрямом «Часткова компенсація вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва»

15%

за рахунок бюджетної програми КПКВК 2801230 «Фінансова підтримка розвитку фермерських господарств»

 

Крок 1. вибрати постачальника техніки чи обладнання, згідно з Переліком вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу, вартість яких частково компенсується за рахунок коштів державного бюджету, з яким можна ознайомитись на офіційному сайті Мінагрополітики за посиланням http://minagro.gov.ua/uk/support_apk?nid=24338

Крок 2. закупити техніку чи обладнання вітчизняного виробництва

Крок 3. подати до державного банку заявки за двома програмами та підтвердні документи:

– копію статуту фермерського господарства (для юридичної особи) або копія договору про створення сімейного фермерського господарства (для фермерських господарств, що створені без набуття статусу юридичної особи);
- документи, що підтверджують право власності та/або користування земельною ділянкою;
-копію фінансового документа, що підтверджує чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік;
 довідку, чинну на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, контроль за справлянням яких покладено на органи доходів і зборів, – у паперовому вигляді або сформовану в електронному вигляді в електронному кабінеті платника податків на офіційному веб-сайті ДФС;
-згоду одержувача щодо надання Мінагрополітики інформації про нього, яка становить банківську таємницю або містить персональні дані, за формою, визначеною державним банком;
– довідку державного реєстратора про те, що господарство: не має порушеної справи про банкрутство;  не перебуває на стадії ліквідації та його не визнано банкрутом
– копію платіжного доручення, що підтверджує оплату через державний банк
– акт приймання-передачі техніки та обладнання

 

Крок 4. отримати компенсацію на рахунок в державному банку

Процедура та вимоги щодо отримання державної допомоги на закупівлю техніки та обладнання фермерським господарствам визначені Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2017 р. № 130

 

Здешевлення кредитів

Фермерському господарству та сільськогосподарському обслуговуючому кооперативу

передбачено компенсацію за нараховані і сплачені у поточному році відсотки за користування кредитами, залученими у національній валюті через державний банк

у розмірі  1,5 облікової ставки Національного банку,

що діє на дату нарахування відсотків, але не вище розміру, передбаченого кредитним договором, зменшеним на 
1 відсотковий пункт.

до 1 року, обсяг кредиту – не перевищує 500 000 гривень для  покриття виробничих витрат;

до 3 років, обсяг кредиту – не перевищує 9 000 000 гривень для придбання основних засобів сільськогосподарського виробництва, здійснення витрат, пов’язаних з будівництвом і реконструкцією виробничих об’єктів сільськогосподарського призначення

 

Крок 1.  відкрити рахунок в державному банку, уклавши кредитний договір

Крок 2.    подати до державного банку заявку та підтвердні документи:

– копію статуту фермерського господарства (для юридичної особи) або копія договору про створення сімейного фермерського господарства (для фермерських господарств, що створені без набуття статусу юридичної особи) або копію статуту сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу;
- документи, що підтверджують право власності та/або користування земельною ділянкою (стосовно сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу — для кожного члена кооперативу);
-копію фінансового документа, що підтверджує чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік (для фермерського господарства);
 довідку, чинну на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, контроль за справлянням яких покладено на органи доходів і зборів, – у паперовому вигляді або сформовану в електронному вигляді в електронному кабінеті платника податків на офіційному веб-сайті ДФС;
-згоду одержувача щодо надання Мінагрополітики інформації про нього, яка становить банківську таємницю або містить персональні дані, за формою, визначеною державним банком;
– довідку державного реєстратора про те, що господарство: не має порушеної справи про банкрутство;  не перебуває на стадії ліквідації та його не визнано банкрутом

Крок 3.  взяти кредит для покриття виробничих витрат або витрат, пов’язаних з придбанням основних засобів сільськогосподарського виробництва, здійснення витрат, пов’язаних з будівництвом і реконструкцією виробничих об’єктів сільськогосподарського призначення.

Крок 4. щомісяця отримувати компенсацію за сплачені відсотки за кредитним договором в державному банку.

 

Часткова компенсація витрат, пов’язаних з отриманими дорадчими послугами

сільськогосподарським дорадчим службам,пов’язаних з наданням дорадчих послуг за напрямами: агрономія, ветеринарія, зоотехнія, бухгалтерський облік, маркетинг, юридичні консультаціїу розмірі 90 відсотків вартості, але не більше ніж 10 000 гривень на 1 фермерське господарство чи СОК

 

Крок 1.  укласти договір про надання дорадчих послуг

Крок 2.  надати дорадчі послуги згідно з договором

Крок 3.  скласти акт наданих послуг

Крок 4.  подати заявку та підтвердні документи до державного банку:

Крок 5.  отримати компенсацію

 

Порядки підтримки

Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 лютого 2018 р. № 106

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для
надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств

 1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою “Фінансова підтримка розвитку фермерських господарств” (далі — бюджетні кошти).
 2. Головним розпорядником бюджетних коштів і відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінагрополітики.
 3. Фінансова підтримка надається: фермерському господарству, у власності та/або користуванні якого перебуває не більше ніж 500 гектарів земель сільськогосподарського призначення, яке має чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік до 15 000 000 гривень; сільськогосподарському обслуговуючому кооперативу, до складу якого входить не менше ніж 20 членів, серед яких повинні бути не менше ніж одне фермерське господарство, а інші — фізичні особи, у власності та користуванні кожної з яких перебуває не більше ніж 100 гектарів земель сільськогосподарського призначення (далі — одержувачі).
 4. Фінансова підтримка не надається одержувачам:

стосовно яких порушено справу про банкрутство;

яких в установленому порядку визнано банкрутами;

які перебувають на стадії ліквідації;

які мають прострочену більше ніж шість місяців заборгованість перед державним бюджетом та місцевими бюджетами (в тому числі за регіональними та місцевими програмами), Пенсійним фондом України та фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування;

які не провадили господарську діяльність протягом трьох попередніх років (крім новостворених);

щодо яких виявлено факти незаконного одержання та/або нецільового використання бюджетних коштів.

 1. Фінансова підтримка надається одержувачам за такими напрямами:

часткова компенсація вартості закупленого у суб’єктів насінництва насіння сільськогосподарських рослин вітчизняної селекції;

часткова компенсація витрат, пов’язаних з наданими сільськогосподарськими дорадчими послугами;

фінансова підтримка сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів;

часткова компенсація вартості придбаної сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва;

здешевлення кредитів.

Розподіл бюджетних коштів за напрямами затверджується Мінагрополітики.

 1. Для отримання фінансової підтримки за напрямами, визначеними абзацами другим і шостим пункту 5 цього Порядку, одержувачі подають до державного банку або банку, у статутному капіталі якого 75 і більше відсотків акцій належить державі, що підписали з Мінагрополітики Меморандум про загальні засади співробітництва (далі — державний банк), заявку та підтвердні документи, а саме:

копію статуту фермерського господарства (для юридичної особи) або копію договору про створення сімейного фермерського господарства (для фермерських господарств, що створені без набуття статусу юридичної особи відповідно до статті 81 Закону України “Про фермерське господарство”), або копію статуту сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу;

документи, що підтверджують право власності та/або користування земельною ділянкою (стосовно сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу — для кожного члена кооперативу);

копію фінансового документа, що підтверджує наявність чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік (для фермерського господарства);

довідку, чинну на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, контроль за справлянням яких покладено на органи доходів і зборів, — у паперовому вигляді або сформовану в електронному вигляді в електронному кабінеті платника податків на офіційному веб-сайті ДФС;

згоду одержувача щодо надання державним банком Мінагрополітики інформації, яка становить банківську таємницю або містить персональні дані, за формою, визначеною державним банком.

Подаються оригінали та належним чином засвідчені копії документів.

Форма заявки для отримання фінансової підтримки визначається Мінагрополітики.

 1. Для отримання часткової компенсації вартості закупленого у суб’єктів насінництва насіння сільськогосподарських рослин вітчизняної селекції категорій базове, сертифіковане (у розмірі 80 відсотків вартості насіння без урахування сум податку на додану вартість, але не більше 30 000 гривень на одне господарство) одержувачі, крім документів, передбачених у пункті 6 цього Порядку, також подають до державного банку копії:

сертифіката, що засвідчує сортові якості насіння;

сертифіката, що засвідчує посівні якості насіння;

платіжного доручення про оплату за насіння;

накладної (товарно-транспортної накладної) на придбане насіння;

акта про висів придбаного насіння за формою, затвердженою Мінагрополітики.

Документи для отримання часткової компенсації вартості закупленого  у суб’єктів насінництва насіння сільськогосподарських рослин вітчизняної селекції подаються двічі на рік до 1 червня та до 1 листопада поточного року.

Державні банки формують реєстри одержувачів часткової компенсації вартості закуплених у суб’єктів насінництва насіння сільськогосподарських рослин вітчизняної селекції і щомісяця до 10 числа подають їх до Мінагрополітики у паперовому вигляді та на електронних носіях.

Реєстр одержувачів часткової компенсації вартості закупленого у суб’єктів насінництва насіння сільськогосподарських рослин вітчизняної селекції містить інформацію про повне найменування, код згідно з ЄДРПОУ юридичної особи або документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органу доходів і зборів і мають відмітку в паспорті) фізичної особи-підприємця; вартість придбання насіння; суму коштів, що підлягає компенсації.

Мінагрополітики на підставі наданих державними банками реєстрів одержувачів часткової компенсації вартості закуплених у суб’єктів насінництва насіння сільськогосподарських рослин вітчизняної селекції формує власний реєстр одержувачів часткової компенсації вартості закупленого у суб’єктів насінництва насіння сільськогосподарських рослин вітчизняної селекції та визначає в ньому суму коштів, що підлягає компенсації.

Мінагрополітики у межах обсягу відкритих бюджетних асигнувань щомісяця до 25 числа на підставі власного реєстру одержувачів часткової компенсації вартості закуплених у суб’єктів насінництва насіння сільськогосподарських рослин вітчизняної селекції перераховує бюджетні кошти державному банку.

Державний банк протягом трьох банківських днів з дати отримання коштів від Мінагрополітики перераховує їх на поточні рахунки одержувачів згідно з сумами, зазначеними у реєстрі одержувачів, сформованому Мінагрополітики, та протягом двох робочих днів інформує Мінагрополітики про перерахування коштів.

 1. Часткова компенсація витрат сільськогосподарським дорадчим службам, пов’язаних з наданням дорадчих послуг за напрямами: агрономія, ветеринарія, зоотехнія, бухгалтерський облік, маркетинг, юридичні консультації (у розмірі 90 відсотків вартості, але не більше ніж 10 000 гривень), надається в порядку, визначеному Мінагрополітики.
 2. Фінансова підтримка сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів надається зазначеним кооперативам молочарського та плодово-ягідного напрямів діяльності для придбання обладнання із зберігання та переробки сільськогосподарської продукції.

Для надання фінансової підтримки, зазначеної в абзаці першому цього пункту, структурні підрозділи облдержадміністрацій, що забезпечують виконання функцій з питань агропромислового розвитку, утворюють до       15 березня поточного року регіональні комісії та затверджують їх склад (далі — регіональні комісії).

До складу регіональних комісій входять представники структурних підрозділів облдержадміністрацій, що забезпечують виконання функцій з питань агропромислового розвитку, фінансових органів, територіальних органів ДФС, міжрегіональних територіальних органів Держаудитслужби, обласних представництв громадських організацій, Українського державного фонду підтримки фермерських господарств. Регіональні комісії очолюють керівники структурних підрозділів облдержадміністрацій, що забезпечують виконання функцій з питань агропромислового розвитку.

Примірне положення про регіональні комісії, форму заявки, журналу обліку затверджує Мінагрополітики.

Після надходження від Мінагрополітики інформації про розподіл бюджетних коштів за напрямами структурні підрозділи облдержадміністрацій, що забезпечують виконання функцій з питань агропромислового розвитку, формують регіональні комісії та оголошують про початок прийому заявок та документів для отримання фінансової підтримки сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів шляхом опублікування оголошення у друкованих засобах масової інформації та на власних веб-сторінках.

Заявки приймаються у період, зазначений в оголошенні, починаючи з дати його оприлюднення до 15 листопада року опублікування оголошення.

Заявки, подані після закінчення строку їх приймання, не приймаються та не розглядаються.

Інформація про заявки та документи, подані в установлений строк до регіональних комісій, вноситься секретарем регіональної комісії до журналу обліку в день їх надходження.

Заявка та документи, що додаються до неї, зберігаються протягом трьох років.

Засідання регіональних комісій проводяться у разі потреби, але не рідше одного разу на місяць. Останнє засідання регіональної комісії проводиться до 1 грудня.

За результатами розгляду поданих заявок та документів регіональні комісії приймають рішення про надання фінансової підтримки сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам, протягом п’яти робочих днів формують реєстри одержувачів зазначеної фінансової підтримки та подають їх до Мінагрополітики.

Фінансова підтримка надається сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам у розмірі 70 відсотків вартості придбаного обладнання без урахування сум податку на додану вартість, але не більше ніж           3 000 000 гривень на один  сільськогосподарський обслуговуючий кооператив.

Сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи укладають договір з постачальником обладнання з визначенням таких умов:

кооператив сплачує постачальнику податок на додану вартість та
30 відсотків вартості обладнання (без податку на додану вартість);

70 відсотків вартості (без податку на додану вартість) сплачується за рахунок фінансової підтримки шляхом видачі простого векселя, авальованого Мінагрополітики;

постачальник обладнання забезпечує постачання обладнання з дотриманням зазначених умов;

виплата за векселем здійснюється Мінагрополітики за пред’явленням;

вексель не може передаватися третім особам, крім Мінагрополітики;

граничний строк виписки векселя — до 1 листопада поточного року;

граничний строк пред’явлення векселя — до 15 грудня поточного року.

Для отримання фінансової підтримки, зазначеної в абзаці першому цього пункту, сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи одночасно подають до регіональної комісії в паперовому вигляді, а до           Мінагрополітики — в електронному вигляді такі документи:

копію статуту сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу;

документи, що підтверджують право власності та/або користування земельною ділянкою для членів кооперативу;

довідку, чинну на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, контроль за справлянням яких покладено на органи доходів і зборів, — у паперовому вигляді або сформовану в електронному вигляді в електронному кабінеті платника податків на офіційному веб-сайті ДФС;

копію договору з постачальником обладнання;

копії документів, що підтверджують оплату податку на додану вартість та 30 відсотків вартості придбаного обладнання;

копію векселя, виписаного постачальнику обладнання;

копії підтвердних документів щодо одержання сільськогосподарським обслуговуючим кооперативом обладнання.

Копії документів засвідчуються підписом уповноваженої особи сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу.

У разі нестворення у визначений абзацом одинадцятим цього пункту строк реєстру одержувачів фінансової підтримки сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів відповідними регіональними комісіями Мінагрополітики формує зазначений реєстр на підставі отриманих від зазначених кооперативів документів.

Постачальник обладнання подає для авалювання векселя до Мінагрополітики (засобами поштового зв’язку  або особисто) вексель, виписаний сільськогосподарським обслуговуючим кооперативом, та довідку, видану банком із зазначенням реквізитів банківського рахунка постачальника.

Мінагрополітики протягом семи календарних днів перевіряє подані сільськогосподарським обслуговуючим кооперативом та постачальником обладнання документи, здійснює в межах коштів, що передбачені розподілом, затвердженим Мінагрополітики, аваль векселя і передає його постачальнику обладнання.

Мінагрополітики щомісяця в межах помісячного розпису державного бюджету здійснює оплату за векселями, виписаними кооперативами, шляхом перерахування коштів у обсягах авальованих векселів на поточні рахунки постачальників обладнання за їх пред’явленням.

Мінагрополітики повідомляє сільськогосподарському обслуговуючому кооперативу про суму наданої йому фінансової підтримки шляхом викупу векселя, виписаного сільськогосподарським обслуговуючим кооперативом.

Мінагрополітики на постійній основі на своєму офіційному веб-сайті оприлюднює інформацію про залишок бюджетних коштів за зазначеним напрямом.

Випуск, обіг, погашення векселя здійснюються відповідно до законодавства.

 1. Часткова компенсація вартості придбаної сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва (далі — техніка та обладнання) надається фермерським господарствам на безповоротній основі у розмірі 40 відсотків вартості придбаної техніки та обладнання без урахування податку на додану вартість, зазначеної в акті приймання-передачі та інших документах, що підтверджують оплату через державний банк згідно з Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2017 р. № 130 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 24, ст. 671, № 61, ст. 1865).

При цьому компенсація техніки та обладнання у розмірі 25 відсотків вартості техніки та обладнання надається за рахунок бюджетної програми КПКВК 2801580 “Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників” за напрямом “Часткова компенсація вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва”, а у розмірі 15 відсотків вартості — за рахунок бюджетної програми КПКВК 2801230 “Фінансова підтримка розвитку фермерських господарств”.

Для отримання компенсації техніки та обладнання фермерські господарства додатково подають до державного банку копію статуту фермерського господарства (для юридичної особи) або копію договору про створення сімейного фермерського господарства (для фермерських господарств, що створені без набуття статусу юридичної особи відповідно до статті 81 Закону України “Про фермерське господарство”).

Державні банки у порядку та за формою, що визначені Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2017 р. № 130, включають відповідну інформацію про фермерські господарства для отримання 25 відсотків компенсації вартості техніки та обладнання, та формують додаткову інформацію про фермерські господарства для компенсації 15 відсотків вартості техніки та обладнання і подають її до Мінагрополітики у визначені строки.

 1. Здешевлення кредитів здійснюється шляхом надання часткової компенсації відсоткової ставки за залученими у національній валюті кредитами, наданими державним банком (далі — компенсація).

Компенсація надається одержувачам за нараховані і сплачені у поточному році відсотки за користування кредитами у розмірі  1,5 облікової ставки Національного банку, що діє на дату нарахування відсотків, але не вище розміру, передбаченого кредитним договором, зменшеним на             1 відсотковий пункт.

Компенсації підлягають відсоткові ставки за кредитом:

залученим до одного року, обсяг якого не перевищує 500 000 гривень, для покриття виробничих витрат;

залученим до трьох років, обсяг якого не перевищує 9 000 000 гривень, для придбання основних засобів сільськогосподарського виробництва, здійснення витрат, пов’язаних з будівництвом і реконструкцією виробничих об’єктів сільськогосподарського призначення.

Для отримання компенсації одержувачі подають до державного банку, з яким укладено кредитний договір, заявку та підтвердні документи, передбачені пунктом 6 цього Порядку.

Компенсація здійснюється щомісяця виходячи із суми фактично сплачених одержувачем державному банку відсотків за відповідний період згідно з кредитним договором з урахуванням вимог, визначених абзацом другим цього пункту.

Державні банки формують реєстри одержувачів компенсації і щомісяця до 10 числа подають їх до Мінагрополітики.

Реєстр одержувачів компенсації містить інформацію про повне найменування, код згідно з ЄДРПОУ одержувача, номер та дату укладення кредитного договору, початкову суму кредиту за кредитним договором, відсоток за кредитним договором, суму сплачених відсотків, напрям та обсяг витрачених кредитних коштів, суму коштів, що підлягає компенсації.

Мінагрополітики на підставі наданих державними банками реєстрів одержувачів формує власний реєстр одержувачів компенсації та зазначає в ньому суму коштів, що підлягає компенсації.

Мінагрополітики у межах обсягу відкритих бюджетних асигнувань щомісяця до 25 числа на підставі реєстру одержувачів компенсації перераховує бюджетні кошти державному банку.

Державний банк протягом трьох банківських днів з дати отримання коштів від Мінагрополітики перераховує їх на поточні рахунки одержувачів з урахуванням сум, зазначених у реєстрі одержувачів компенсації, та протягом двох робочих днів інформує про це Мінагрополітики.

 1. Одержувач може скористатися фінансовою підтримкою за напрямами, визначеними пунктом 5 цього Порядку, не більше одного разу протягом бюджетного року.

Форми реєстрів, зазначених у пунктах 7, 9 і 11 цього Порядку, затверджуються Мінагрополітики.

 1. Відповідність одержувачів критеріям, визначеним у пункті 3 цього Порядку, для отримання фінансової підтримки за відповідними напрямами, що зазначені у пункті 5 цього Порядку, зазначається одержувачами у заявках для отримання фінансової підтримки. У разі надання недостовірної інформації одержувач повертає отримані бюджетні кошти і позбавляється протягом трьох років від дати виявлення такого порушення права на отримання фінансової підтримки.
 2. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

Товари, придбані з використанням бюджетних коштів, не можуть бути відчужені протягом трьох років з дати їх придбання та використовуються за призначенням, крім випадку, коли такі товари прийняті державними банками у заставу і відчужуються в разі невиконання одержувачем зобов’язань за кредитним договором.

 1. Погашення бюджетної кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Казначейства, та проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.
 2. Мінагрополітики подає у місячний строк після закінчення бюджетного періоду до Мінфіну звіт про використання бюджетних коштів у розрізі напрямів їх використання та інформацію про стан виконання результативних показників з результатами аналізу, поясненнями, висновками щодо їх виконання.
 3. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним використанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

____________________

Порядок часткової компенсації витрат сільськогосподарським дорадчим службам, пов’язаних з наданням дорадчих послуг

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України

Від 20 березня 2018 року № 149

 

 

 

 

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 березня 2018 р. за № 375/31827

 

ПОРЯДОК

часткової компенсації витрат сільськогосподарським дорадчим службам, пов’язаних з наданням дорадчих послуг

 1. Цей Порядок визначає механізм часткової компенсації сільськогосподарським дорадчим службам витрат, пов’язаних з наданням дорадчих послуг у рамках бюджетної програми «Фінансова підтримка розвитку фермерських господарств» (далі – компенсація).
 2. Компенсація виплачується сільськогосподарським дорадчим службам, зареєстрованим відповідно до Закону України «Про сільськогосподарську дорадчу діяльність» (далі – одержувачі), за дорадчі послуги за напрямами: агрономія, ветеринарія, зоотехнія, бухгалтерський облік, маркетинг, юридичні консультації, надані фермерському господарству, у власності та/або користуванні якого перебуває не більше ніж 500 гектарів земель сільськогосподарського призначення, що має чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік до 15 000 000 гривень, сільськогосподарському обслуговуючому кооперативу, до складу якого входить не менше ніж 20 членів, серед яких має бути не менше ніж одне фермерське господарство, а інші – фізичні особи, у власності та користуванні кожної з яких перебуває не більше ніж 100 гектарів земель сільськогосподарського призначення (далі – замовник).
 3. Для укладання договору про надання дорадчих послуг (далі – договір) замовник надає одержувачу підтвердні документи:

копію статуту фермерського господарства (для юридичної особи), або копію договору про створення сімейного фермерського господарства (для фермерських господарств, що створені без набуття статусу юридичної особи відповідно до статті 81 Закону України «Про фермерське господарство»), або копію статуту сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу;

документи, що підтверджують право власності та/або користування земельною ділянкою (стосовно сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу – для кожного члена кооперативу);

копію фінансового документа, що підтверджує наявність чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік (для фермерського господарства).

Відповідальним за надання недостовірних відомостей є замовник.

У разі надання недостовірної інформації замовник сплачує вартість наданих дорадчих послуг у повному обсязі і позбавляється протягом трьох років від дати виявлення такого порушення права на отримання фінансової підтримки.

 1. Надання дорадчих послуг здійснюється відповідно до договору та оформлюється актом про надання дорадчих послуг.
 2. Компенсація надається у розмірі 90 відсотків вартості (без врахування податку на додану вартість), але не більше ніж 10 000 гривень на одного замовника протягом бюджетного року.
 3. Різниця між вартістю послуг і розміром компенсації сплачується замовником.
 4. Для отримання компенсації одержувач обирає один із державних банків або банк, у статутному капіталі якого 75 і більше відсотків акцій належить державі, що підписав із Мінагрополітики Меморандум про загальні засади співробітництва (далі – державний банк), і протягом бюджетного року подає йому заявку для отримання часткової компенсації витрат, пов’язаних з наданням дорадчих послуг, форму якої затверджено наказом Міністерства аграрної політики та продовольства від 20 березня 2018 року № 149, та копії таких підтвердних документів:

сертифіката на право надання дорадчих послуг;

договору про надання дорадчих послуг;

акта про надання дорадчих послуг;

документа, що підтверджує отримання сплати замовником різниці між вартістю наданих дорадчих послуг і компенсацією.

 1. Заявки на отримання компенсації приймаються державними банками до 01 листопада поточного року.
 2. Кожен із державних банків формує реєстр одержувачів часткової компенсації витрат, пов’язаних з наданням дорадчих послуг (далі – Реєстр), форму якого затверджено наказом Міністерства аграрної політики та продовольства від 20 березня 2018 року № 149, де зазначає інформацію щодо рахунку державного банку, на який спрямовуються бюджетні кошти для виплати компенсації, і щомісяця до 10 числа подає його до Мінагрополітики у паперовому вигляді та на електронних носіях.
 3. Мінагрополітики на підставі наданих державними банками Реєстрів у межах обсягу відкритих бюджетних асигнувань щомісяця до 25 числа перераховує бюджетні кошти державному банку.
 4. Державний банк протягом трьох банківських днів з дати отримання коштів від Мінагрополітики перераховує їх на поточні рахунки одержувачів згідно з сумами, зазначеними у Реєстрі, та протягом двох робочих днів інформує Мінагрополітики про перерахування коштів.
 5. Інформація про перерахування коштів на виплату компенсації протягом трьох робочих днів розміщується на офіційному веб-сайті Мінагрополітики.
 6. У разі встановлення контролюючими органами фактів порушення вимог цього Порядку одержувач повертає отримані бюджетні кошти.
 7. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов’язаних із використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.
 8. Погашення бюджетної кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Казначейства, та проведення операцій, пов’язаних із використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.
 9. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним використанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

 

 


Про затвердження форм для надання фінансової підтримки розвитку фермерським господарствам

ДЖЕРЕЛО: http://minagro.gov.ua/uk/support_apk