DETALJER FÖR BETALNING AV MEDLEMSAVGIFTER

DETALJER

OO Sammanslutning av jordbrukare och privata markägare i Dnipropetrovsk region (uppdaterad)
Företaget 40521177
JSC Raiffeisen Bank Aval årsbasis 26000527558 MFO 380805
Syftet med betalningen:

Betalning av medlemsavgifter P. I. B. – f/g ____ . Utan MOMS.

Translated by Yandex.Translate and Global Translator

CLOSE
CLOSE
CLOSE
CLOSE